- Revisions løsninger i særklasse
Prima Revision

Nu kommer årsopgørelsen fra SKAT

SKAT færdiggør i disse dage årsopgørelserne for 2016. Sørg for, at SKATs oplysninger er korrekte og vær opmærksom på, at rentetillægget på en eventuel restskat bliver dyrere for hver dag, der går.

Fra mandag den 13. marts har du mulighed for at se din årsopgørelse for 2016. Du får adgang til årsopgørelsen på SKATs hjemmeside ved hjælp af din TastSelv-kode eller din NemID. Årsopgørelsen er sædvanligvis tilgængelig nogle dage inden den annoncerede dag.

Husk alle fradrag
Hvis din opgørelse ikke indeholder alle de fradrag, som du er berettiget til, skal du huske selv at ændre årsopgørelsen. Det kan eksempelvis dreje sig om fradrag for befordring eller håndværkerfradraget.

Hvis opgørelsen ikke er klar
Hvis SKAT ikke er færdig med din årsopgørelse den 13. marts, vil du kunne finde en meddelelse i din skattemappe. Her vil du blive bedt om at give de oplysninger, SKAT mangler. Taster du oplysningerne inden den 31. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse. Taster du først oplysningerne efter den 31. marts 2017, vil du modtage en første årsopgørelse, som SKAT herefter ændrer. Du vil også efter den 13. marts kunne oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen for 2016, uanset om du har fået en årsopgørelse eller en meddelelse om at opgive yderligere oplysninger.

Restskat og procenttillæg​​
Hvis du indbetaler restskat i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017, skal du betale en dag til dag-rente på 2 procent per år. Denne dag til dag-rente kan du ikke fratrække skattemæssigt. Hvis du betalte restskat den 30. januar 2017, skal du betale rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kroner, beregnes renten således: 100.000 kroner x 2 procent x 30/365 = 164 kroner.

Hvis du ikke har betalt din restskat for 2016 inden den 3. juli 2017, bliver beløb på indtil 19.968 kroner indregnet i forskudsskatten for 2018. Overstiger din restskat 19.968 kroner, vil den blive opkrævet i tre rater i løbet af 2017. I begge tilfælde skal du betale et fast rentetillæg på 4 procent. Du kan heller ikke her trække rentetillæggene fra i skat.

Har du ændringer
Hvis du kan nedbringe din restskat ved at give SKAT yderligere oplysninger om eksempelvis manglende fradrag, kan du helt eller delvist undgå procenttillæg, hvis du indtaster disse fradrag. Fristen for at indtaste disse oplysninger er 1. maj 2017, hvis du er ansat som lønmodtager. Fristen er 3. juli, hvis du driver personlig virksomhed eller af anden årsag skal indsende en udvidet selvangivelse.

Skal du have skat tilbage?​​
Overskydende skat på op til 100.000 kroner bliver sat ind på din Nemkonto den 11. april 2017, såfremt du indsender din selvangivelse senest 31. marts 2017. Skal du have endnu større beløb tilbage, går der sædvanligvis lidt længere tid. Har du gæld til det offentlige, bliver den modregnet i den overskydende skat, så du får mindre tilbage. Det forsinker også processen. Så hvis du efter modregning af gæld stadig skal have penge tilbage, bliver de sat ind på din konto senere, dog altid inden udløbet af august.

Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden

​Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden
Det kan være upraktisk at skulle have både NemID nøglekort til privatbrug og et NemID medarbejdersignatur til erhvervsbrug. Dette har Erhvervsstyrelsen nu ændret på.

Det er ikke længere nødvendigt at bruge en medarbejdersignatur i virksomheder, hvor det er ejerlederen, der har tegningsretten. Det betyder, at mange ejerledere nu kan anvende deres personlige nøglekort til de offentlige selvbetjeningsløsninger på Virk.dk. Det skal dog understreges, at medarbejdersignaturen stadig fungerer og fortsat er nødvendig, hvis du ikke indberetter selv, men har medarbejdere, der skal foretage indberetningerne.

Nemmere at foretage ændringer
Hidtil har det kun været muligt at foretage selve stiftelsen af et selskab med brug af den digitale signatur, der ligger i det personlige NemID nøglekort. 

Alle efterfølgende ændringer har derimod krævet, at du afventede en medarbejdersignatur med tilknyttet nøglekort. Nu er ventetiden ovre. Som ejer af et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab kan du nu bruge dit personlige NemID til at foretage ændringer, når blot det er dig alene, der har tegningsretten til selskabet. Dermed bliver det nemmere eksempelvis at foretage ændringer i vedtægter og ejerregisteret, tilføje nye personer i bestyrelsen, registrere kapitalforhøjelser eller indlæse årsrapporten.​

Giv din revisor fuldmagt
Du kan bruge dit personlige NemID nøglekort, når du skal give din revisor fuldmagt til at foretage ændringer og registreringer i dine selskaber. Dermed kan din revisor foretage indberetninger på dine vegne​

Følg os på facebook

Følg Prima Revision på facebook for at se de seneste nyheder og hør hvad vores kunder har at sige om os.


Vurderet 5 / 5 stjerner på​ Facebook

Gå til Facebook


Roskilde afd - Industrivej 21, Indgang A, 1. sal, lokale 101, 4000 Roskilde
Telefon: +45 72 44 03 55​​

Hvalsø afd - Ryttervej 2, Kisserup, 4330 Hvalsø
Telefon: +45 41 78 55 23​

Prima Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR-nummer: 21356190​
Databeskyttelsespolitik